3D Agro Advies - Diensten
Please select your page

“Wil je beter worden, dan moet je kunnen veranderen”

BEDRIJFSADVIES

automatisering tractor2 koe

Als adviseurs stellen wij onze kennis en vaardigheden ter beschikking om ondernemers te begeleiden naar persoonlijk (financieel) succes. Hoe doen wij dat?

Het begint met het vaststellen van: ‘wat wilt u als ondernemer bereiken?’. Voor sommigen is dit een hele simpele vraag, voor anderen is het een serieuze zoektocht. We zorgen er voor dat de (persoonlijke) doelen helder en concreet worden benoemd.

Voorbeelden van doelen:

 • Inkomen verhogen tot € ...
 • Meer vrije tijd
 • Bedrijfsorganisatie beter op orde brengen
 • Bedrijfsresultaat top 25% halen
 • Bedrijfsovernametraject succesvol invulling geven

Afhankelijk van uw doelen gaan we gezamenlijk de strategie bepalen.

Voorbeelden van strategieën:

 • Bouw van een nieuwe stal en uitbreiding van de totale melkproductie
 • Aankoop of huren van land
 • Gericht inzetten, coachen en belonen van personeel of een slag maken met automatisering
 • Verandering van rantsoen en voerstrategie en aanpassingen doorvoeren in de eigen ruwvoerteelt
 • Overstappen van eigen mechanisatie op loonwerk of andersom
 • Fiscale optimalisatie van betalingen van de overnamesom

De inhoudelijk uitgedachte strategie(ën) worden financieel doorgerekend. Vervolgens wordt een
actieplan opgesteld, gericht op het realiseren van de gestelde doelen.

Concrete diensten:

1. 3D bedrijfsplan

Het opstellen van een plan voor de toekomst. Dit bestaat uit:

 • Een analyse van het huidige bedrijfsresultaat, de bedrijfsstructuur en de ondernemer(s)
 • Het formuleren van de mogelijke ontwikkelplannen
 • Het in beeld brengen van de (financiële) consequenties
 • Het in beeld brengen van de risico’s en een plan om ze te ondervangen
 • Concrete conclusies en adviezen voor beste keuzes naar de toekomst

Deze plannen zijn uitstekend geschikt om te gebruiken ter onderbouwing van een financieringsaanvraag en voor een gesprek met uw bank.

 • Strategie en bedrijfsvoering / overname / samenwerking / splitsing

2. Het verzorgen van het hele traject van bedrijfsovername van ouder(s) op
kind(eren)/derde(n)

3. Het opzetten van samenwerkingsverbanden, tussen familieleden en tussen
derden (inclusief benodigde juridische akten)

4. Het verzorgen van het hele traject van bedrijfssplitsing, bijvoorbeeld de
ontbinding van broer-broer maatschappen

5. Plan voor EU-beleid en milieubeleid

6. Studiegroepen

 • Via de studiegroepen krijgen ondernemers inkijk in elkaars situatie en resultaten en kunnen vervolgens via discussie eigen actiepunten scherp krijgen.
 • Wij verzorgen de cijferoverzichten, agenderen de bijeenkomsten, delen de groepen in naar wens van de deelnemers en zorgen voor een vakkundige begeleiding. Hierbij zijn thema- groepen mogelijk (bijvoorbeeld robotbedrijven, top 25% bedrijven, grote bedrijven, specifieke onderwerpen zoals bodem of kringloop).

Meer informatie overDiensten van 3D Agro Advies

 • Analyse bedrijfsresultaat
 • Begeleiding bedrijfsontwikkeling
 • Begeleiding bedrijfsovernametraject
 • Begeleiding bedrijfssplitsing
 • Coaching
 • Jaarrekening en belastingaangiften
 • Kringloop en economie
 • Mestboekhouding
 • Opstellen bedrijfsplan
 • Opzetten samenwerkingsverbanden
 • Persoonlijkheidsanalyse
 • Studiegroepen

direct-contact